VideoTeror

Nástroje a metody zpracování videa a obrazu pro boj s terorismem 2010 - 2015

Logo FIT VUT

Projekt
je řešen na Fakultě
informačních technologií
VUT v Brně

Předmět a cíl projektu

Projekt je zaměřen na zpracování záznamů obsahujících obrazovou a video informaci. Cílem je vytvořit funkční vzorek systému, který by umožnil kategorizaci, vyhledávání, porovnání biometrických údajů a jiné zpracování obrazové a video informace. Dalšími cíli jsou metodiky a algoritmy zpracování obrazových a video dat, metriky úspěšnosti, publikace, případně průmyslová ochrana výsledků.

Hlavním cílem projektu je definovat, zkoumat a vytvořit funkční vzorek systému pro zpracování záznamů obrazového a video charakteru za účelem boje proti terorismu. V rámci projektu předpokládáme vytvoření systému, který bude založen na jednom počítači nebo počítačovém clusteru.

Tento systém bude vybaven "datovým skladem" do kterého se budou umisťovat záznamy obrazů a videosekvencí a databází, v níž budou uloženy výsledky analýzy dat na různých úrovních. Dotazy na výsledky analýzy tak budou prováděny ve formě databázových dotazů. Algoritmy analýzy budou získávat údaje z původních dat v kombinaci s dotazováním výsledků v databázi. Výsledky budou ukládány zpět do databáze. Tímto postupem se vytvoří analytické zařízení umožňující kombinaci řady přístupů a stane se flexibilním zařízením pro pokročilou analýzu dat. Předpokládá se replikace takového zařízení v případě přání zadavatele. Funkce, které by mohly být v zařízení implementovány, jsou například: